Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op events waarvan de tickets verkocht worden via deze shop. Voor de voorwaarden met betrekking tot retourneren van overige aankopen, zie Retour, ruilen en terugbetaling.

Deelname aan events

We zijn graag transparant over de deelnemersvoorwaarden. Voel je daarom vrij om contact met ons op te nemen als je vragen hebt over onderstaande voorwaarden.

1. De inschrijving

a) Per boeking kan maximaal één persoon zich inschrijven.

b) De inschrijvingsprocedure wordt geregeld door Stichting Heartbeat Nederland. Zij dragen zorg voor de financiële administratie (bankrekening nr. NL95RABO0158602366), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in het handelsregister onder nummer 55620531. De inschrijving is definitief op het moment dat de betaling voldaan is via de webshop van shop.heartbeatnederland.nl

c) Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

2. Betaling

a) De betaling is mogelijk door de betaalmethoden die aangeboden worden op shop.heartbeatnederland.nl. Indien er onoverkomelijke bezwaren zijn om via de website af te rekenen, kunnen we afspreken dat je via overboeking betaalt. Een verzoek hiervoor kun je voordat je je aanmeldt indien via het contactformulier.

b) Heartbeat behoudt zich het recht voor om de kortingsacties voortijdig te beëindigen of te verlengen of andere kortingsacties te lanceren. Hier kun je niet met terugwerkende kracht aanspraak op maken.

c) Alle in deze webshop genoemde tarieven zijn inclusief BTW.

4. Annulering tickets events

a) Op het moment dat de aanmelding definitief is, zullen er kosten door ons gemaakt worden. Daarom zijn wij genoodzaakt de volgende regeling te hanteren:

  • Bij annulering t/m 60 dagen voor aanvang van een event houden wij 10 euro in van de ticketprijs. Het overige geld wordt teruggestort.
  • Bij annulering t/m 14 dagen voor aanvang heb je recht op nog 50% restitutie van het geboekte arrangement.
  • Bij annulering 13 dagen of minder voor aanvang heb je bij het annuleren geen recht op restitutie meer. Je kunt een ticket wel kosteloos overdragen aan iemand anders. Neem hiervoor contact met ons op.

b) Annuleren kan alleen via de mail (of via contactformulier) met opgaaf van redenen.

c) Bij ernstige overmacht en/of dringende familieomstandigheden, kom je in aanmerking voor volledige restitutie, los van de voornoemde termijnen. Een aanvraag hiervoor zal beoordeeld worden door het Leiderschapsteam van Heartbeat Nederland. De administratiekosten van € 10,- houden we wel altijd in

5. Aansprakelijkheid

Deelname aan events van Heartbeat is op eigen risico. Dit geldt ook voor het meenemen van waardevolle spullen. Zowel de organisatie als de evenementenlocatie zijn niet aansprakelijk voor diefstal en/of schade van deze spullen, of voor andere schade, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de organisator of het conferentiecentrum.

De aansprakelijkheid van Stichting Heartbeat Nederland is altijd beperkt tot het door de verzekering van Heartbeat Nederland uitgekeerde bedrag. Deelnemers kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade aan materialen en/of gebouwen van de organisatie, het conferentiecentrum of andere aanwezigen.

6. Medicijnen en eetvoorschriften/diëten

Als je medicijnen gebruikt dan ben je hier zelf verantwoordelijk voor. Als het belangrijk voor Heartbeat is om dit te weten, geef het dan even vooraf aan bij het aanmeldformulier.

We proberen rekening te houden met mensen die een dieet hebben. Als dit voor ons niet haalbaar blijkt, mag je in de keuken zelf je eten bereiden. Geef wanneer je je inschrijft voor een event door dat je een dieet volgt. Indien nodig zullen we vooraf contact met je opnemen.

7. Privacy statement events

Zoals vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zullen jouw persoonsgegevens alleen door Stichting Heartbeat Nederland worden gebruikt en niet verstrekt worden aan derden. Dit betekent o.a. dat je e-mailadres gebruikt zal worden om alle informatie over het event naar toe te sturen, wanneer jij een ticket koopt.

Tijdens events van Heartbeat zullen foto’s en videobeelden gemaakt worden. Heartbeat Nederland zal deze plaatsen op social media zoals Facebook, Instagram, YouTube, alsmede op de eigen website. Bij het aanmelden voor een event geef je ons automatisch toestemming om beelden te gebruiken waar jij op staat.

8. Overmacht

Heartbeat behoudt zich het recht voor om events te annuleren in overmachtssituaties. Dit is het geval wanneer een pandemie, quarantaines, onverwachte overheidsmaatregelen, natuurgeweld of oorlog het organiseren van het event te zeer belemmeren. Indien een evenement geannuleerd wordt, ontvangt de deelnemer zijn inschrijfgeld terug exclusief administratiekosten van €10,-.